Flora

Rezervaţia se află în etajul pădurilor de gorun (Quercus petraea) în amestec cu carpen, cer, mesteacăn, şi pin şi larice (cultivate). Deşi peisajul este puternic umanizat prin defrişare şi utilizare agricolă a terenurilor, starea actuală a rezervaţiei este totuşi bună.

Speciile de plante aflate sub protecție, în conformitate cu lista oficială a speciilor prezente în rezervația naturală Cheile Plaiului, sunt: Asplenium adulterinum – feriguța, Cirsium brachycephalum – pălămida, Iris aphylla ssp.hungarica – irisul sălbatic, Dracocephalum austriacum – mătăciunea, Dianthus spiculifolius – garofița albă de stânci.

În timpul vizitelor de teren efectuate de membrii Asociației Biounivers au mai fost descoperite o serie de specii protejate: Artemisia alba – pelinul de stâncă, Cephalantera damasonium – căpșunița,  Gentiana ciliata – trâmbița ciobanului, Gentiana cruciata –  gențiana, Iris graminea – stânjenelul  sau  irisul de munte, Neottia nidus-avis –  cuibul-pământului,  Pyrola secunda – brăbănoc sau merișor, Seseli rigidum – coada iepurelui, Asplenium ruta-muraria – ruginiţa, Saxifraga cuneifolia – iarba cășunăturii, Stipa pucherrima – colilia sau iarba scumpă.